Στοιχεία Συνεργάτη

Κωνσταντίνος Νικολαΐδης

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ


Πληροφορίες

Γεννήθηκε στην Βέροια το 1981.

Είναι απόφοιτος της σχολής Πολιτικών Δομικών Έργων  του Τεχνολογικού Ιδρύματος Σερρών.

Διαθέτει εμπειρία σε μελέτη κτιριακών έργων (κατοικιών και επαγγελματικών χώρων).