Στοιχεία Συνεργάτη

Τάσος Παπαδόπουλος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ


Πληροφορίες

Γεννήθηκε στην Βέροια το 1986.
Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Κατά την διάρκεια των σπουδών του βραβεύθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

Διαθέτει εργολαβικό πτυχίο Α’ τάξης και είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής Κτιρίων.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) & μέλος του Ελληνοιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Έχει εμπειρία διαμονής και εργασίας στο εξωτερικό (Ιταλία, Ισπανία) 

Είναι κάτοχος πτυχίων ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά)

Διαθέτει εμπειρία σε ποικίλα project και κτιριακά έργα

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια πωλήσεων, marketing, προσωπικής ανάπτυξης, nZEB, LEED, φωτογραφίας.

Έχει συνεργασθεί μεταξύ άλλων με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και με την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας (λήπτης βραβείου 1εκ. $ μέσω του Bill & Melinda Gates Foundation).